Nota legal

MAFONSA en la seva condició de titular i responsable del lloc web, en compliment amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

MAFONSA està domiciliada a: CTRA. ESTACIO 58-60, Inscrita al Registre Mercantil de BLANES AMB nif: B-17354267. Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines o a la informació o als productes i serveis.

Condicions d'ús

La utilització d' aquesta publicació digital implica l' acceptació de les condicions d' ús següents:

  • La publicació digital de MAFONSA té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa i als productes i serveis que s'ofereixen.
  • MAFONSA no es compromet a l'actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital.
  • MAFONSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.
  • MAFONSA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l' usuari, derivat de l' accés a la seva publicació digital o de l' ús de la informació o aplicacions que contingui.
  • MAFONSA és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per L'EMPRESA. Cap material d' aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de MAFONSA.
  • MAFONSA respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d'altres, d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà adreçar-se al servei d' atenció al client de MAFONSA que indicarà en cada cas els punts a seguir.
  • Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a MAFONSA de manera gratuïta. No s' ha d' enviar informació que NO pugui ser tractada d' aquesta manera.
  • Tots els productes i serveis d' aquestes pàgines que NO són propietat de MAFONSA són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per MAFONS semblen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d' informació. Aquests propietaris poden demanar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.
  • Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Aquest lloc web utilitza cookies tècniques pròpies i estadístiques de tercers.

Si fa clic a Acceptar totes, acceptes la instal·lació de totes elles. Si fa clic a Rebutjar no utilitzarem cookies per a cap finalitat addicional. Si fa clic a Configurar pots decidir sobre la seva instal·lació o no Pots retirar el teu consentiment o reprendre’l en qualsevol moment a la pàgina de Política de Cookies d'aquest lloc web.

Per a més informació sobre la cookies, accedeix a Política de cookies.